Global E+Photonics Solutions  

 
Sản phẩm
  sợi thành phần
  Không gian Sensing
  Du dương F-P Lọc
 
 

  Chào mừng bạn đến với Haphit Ltd

 
Haphit Ltd là một công ty tư nhân, chuyên về thiết kế sáng tạo, chất lượng cao và sản xuất khối lượng lớn và trên toàn cầu tiếp thị trên các sợi quang học và lượng tử ánh sáng các sản phẩm liên quan trong ứng dụng truyền thông cáp quang, công nghệ laser, viễn thông, dụng cụ, cảm biến y tế và quân sự ngành công nghiệp, vv, để cung cấp sản phẩm chất lượng cao và độ tin cậy cao và các giải pháp định hướng khách hàng.

Với các cơ sở sản xuất chi phí thấp và công nghệ hàng đầu cạnh sáng tạo, Haphit Ltd nhằm cung cấp đầy đủ các sợi quang học và lượng tử ánh sáng sản phẩm cho khách hàng toàn cầu. Đặc biệt chúng tôi cung cấp phân cực duy trì sợi (PM) các thành phần sản phẩm, sợi quang điện cao các thành phần sản phẩm và chất xơ xung các thành phần quang điện và cũng có nhiều khách hàng của sản phẩm theo định hướng và giải pháp để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của họ và hỗ trợ họ trong hàng đầu của ngành công nghiệp.

Sợi Quang và Quang tử Sản phẩm từ Haphit Ltd, phong cách kinh doanh của thương mại điện tử, sản phẩm chi phí thấp Thánh Lễ và các giải pháp cạnh hàng đầu, là những gì sẽ làm cho Haphit Ltd được thành công với khách hàng của chúng tôi.

 

    © Copyright 2020 Haphit Ltd Tất cả các quyền